Formulier voor Herroeping

Dit formulier alleen invullen en verzenden wanneer u de overeenkomst (gedeeltelijk) wilt herroepen

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wil herroepen